Propozície 2019 - Bike klub KEC Pružina

Prejsť na obsah

Propozície 2019

13. ročník
13. ročník KEC MTB cyklomaratónu na horských bicykloch 31.8.2019 Pružina
PROPOZÍCIE

Hlavný sponzor:

·         NIKÉ, spol. s r.o.
·         Viktor Kvaššay VK-SOK - staveb. a obch. kontraktor

Termín konania:
31.8.2019 (sobota)

Miesto konania:
Pružina – areál futbalového ihriska TJ Strážov Pružina

Organizátor pretekov:
KEC Pružina – člen TJ Strážov Pružina

Trate:
Považsko Strážovský pohár – finále - http://www.maraton-hs.sk/Povazsko-strazovsky-pohar
23 km – maratón
45 km – maratón
Trať je potrebné si zvoliť vopred v prihláške.
Detská Považská cykloliga finále - http://www.spektrumsz.sk/dpcl/
Vypáskovaná trať v areáli futbalového ihriska

Prihlasovanie:
Cez on-line systém (bude spustený 15.7.2019) na www.bikeklubkec.sk -, kde je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Uzávierka on-line prihlasovania je 29.8.2019.

Štartovné:
10 eur do 26.8.2019
15 eur po 27.8.2019 (vrátane) a v mieste štartu
Štartovné pre kategórie Detskej Považskej cykloligy je 1 € - štartovné bude použité v prospech Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica v rámci motta „My deťom, deti deťom

Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení plnej sumy štartovného.

Úhrada štartovného:
prevodom na účet organizátora
vložením hotovosti na účet organizátora
v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Účet:
názov účtu: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK18 0900 0000 0003 6139 0833
VS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka: Meno a priezvisko

Pre zahraničných účastníkov (mimo SR):
Platbu je možné vykonať aj v deň maratónu za cenu štartovného podľa toho, kedy ste sa prihlásili. Príklad: ak ste sa prihlásili v prvej vlne prihlasovania, kedy bolo štartovné 10 eur, zaplatíte v deň konania maratónu 10 eur.

Prezentácia:
futbalové ihrisko TJ Strážov Pružina
Sobota: 31.8.2019 od 7:30 – 09:45 hod.

Časový rozpis pretekov:
23 km  - maratón – štart o 10:15 hod.
45 km  - maratón – štart o 10:00 hod.
Detská Považská cykloliga - štart o 10.30 hod.

Cieľ:
futbalové ihrisko TJ Strážov Pružina

Ceny pre víťazov:
Poháre a hodnotné ceny pre prvých troch v absolútnom poradí.

Vyhlásenie výsledkov:
futbalové ihrisko TJ Strážov Pružina, cca o 13:00 hod.

Tombola:
Losovaná po vyhlásení výsledkov zo štartových čísiel Považsko Strážovského pohára.

Maratón je zaradený do sérií:
Považsko Strážovský pohár – finálové kolo, Detská Považská cykloliga – finálové kolo

Kategórie - Považsko Strážovský pohár:
Maratón – 23km

1. Juniori: od 15 r. do 18 r. (ročník 2004-2001
2. Juniorky: od 15 do 18 r. (ročník 2004-2001)
3. Muži A: od 19r. až 29r. (ročník 2000-1990)
4. Muži B: od 30r. až 39r. (ročník 1989- 1980)
5. Muži C: od 40r. až 49r. (ročník 1979- 1970)
6. Muži D: od 50r. a viac (ročník 1969 a viac)
7. Ženy E: od 19r. až 39r. (ročník 2000- 1980)
8. Ženy F: od 40r. a viac (ročník 1979 a viac)

Maratón 45 km
1. Juniori: od 15 r. do 18 r. (ročník 2004-2001
2. Juniorky: od 15 do 18 r. (ročník 2004-2001)
3. Muži A: od 19r. až 29r. (ročník 2000-1990)
4. Muži B: od 30r. až 39r. (ročník 1989- 1980)
5. Muži C: od 40r. až 49r. (ročník 1979- 1970)
6. Muži D: od 50r. a viac (ročník 1969 a viac)
7. Ženy E: od 19r. až 39r. (ročník 2000- 1980)
8. Ženy F: od 40r. a viac (ročník 1979 a viac)

Kategórie Detská Považská Cykloliga:
1. Baby – rok narodenia 2015 a mladší
2. Mikro – rok narodenia 2014 až 2013
3. Mili – rok narodenia 2012 až 2011
4. Mini – rok narodenia 2010 až 2009
5. Mladší žiaci – rok narodenia 2008 až 2007
6. Starší žiaci – rok narodenia 2006 až 2005

V cene štartovného:
Spolu so štartovým číslom a čipom ďalšie veci:
občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje, ...)
jedlo a nápoj v cieli
kompletné zabezpečenie účastníka na trati
umývanie bicyklov
bikerské sprchy a WC
zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli
bohatá tombola

Poistenie:
Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie na trati:
45km - maratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje žemle, voda)
23km - maratón - 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje žemle, voda)
Detská Považská cykloliga - občerstvenie a palacinky pre štartujúce deti v priestoroch ihriska

Zdravotné zabezpečenie:
Zdravotné zabezpečenie poskytuje Zdravotná služba SR, Horská služba Malá Fatra,

Povrch tratí:
Lesné cestičky, zvážnice, asfaltový povrch, klinité cesty, singletracky

Parkovanie:
Bezplatné v obci Pružina - po príjazde do obce Vás organizátori navedú na parkovacie plochy
Upozornenie: Najvzdialenejšie parkovisko je vzdialené 1500 m. Na registráciu odporúčame ísť na bicykli.

Povinná výbava:
Cyklistická prilba, preukaz poistenca

Podmienky a povinnosti účastníkov:
 1. Registrácia pretekára, úhrada štartovného, písomný súhlas.
 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Požadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 3. Každý zúčastnený štartuje na  vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný  za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom. Každý pretekár je zodpovedný sám za seba.
 5. Každý pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať pevne nasadenú na hlave počas celého pretekov.
 6. Pretekov sa môže zúčastniť iba jazdec, ktorý má bicykel bez ďalšieho pomocného pohonu. Pokiaľ by chcel napr. niekto štartovať na ebajku, na trať môže ísť až po skončení      oficiálnych pretekov.
 7. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a nie sú prenosné na inú osobu.
 8. Účastník je zodpovedný za merací čip
 9. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky a prevádzky.
 10. Každý jeden účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov.
 11. Trasy pretekov vedú chráneným územím. Každý účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 12. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane traťových kontrol s čipom.
 13. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu „vyššej moci“ (živelná pohroma, epidémia, ...), štartovné sa nevracia.
 14. Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 15. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa
 16. Víťazi pretekov/tomboly sa musia zúčastniť prebratia ceny osobne, inak strácajú nárok na cenu.
 17. Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v propozíciách. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií a tratí v prípade potreby
Návrat na obsah