Údaje pre platbu IB 2015 - Bike klub KEC Pružina

Prejsť na obsah

Údaje pre platbu IB 2015

staršie ročníky > 9.ročník 2015


potrebné údaje pre platbu štartovného IB:

-číslo účtu:
0361390833/0900
-IBAN:
SK1809000000000361390833
-banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
-variabilný symbol: datum narodenia v tvare ddmmrrrr
-do poznámky treba uviesť meno štartujúceho za koho je štartovné uhradené

Návrat na obsah